אודות

אולפנת נווה חנה לבנות הוקמה בשנת תשמ"ה כחלק ממוסדות "אור תורה סטון" בראשותו של הרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת. 

אנו רואים ב"נווה חנה" בראש ובראשונה "בית חינוך", שייעודו להציב בפני הבנות אופק דתי רחב ועמוק במישור האישי, החברתי והלאומי. הדבר בא לידי ביטוי בכל תחומי העשייה החנוכית ב"נווה חנה", במקצועות ההוראה המוגברים ובפעילות החברתית וההתנדבותית הענפה.

מטרתנו היא להרבות אהבת תורה ויראת שמים במובנים  במגוונים הקשורים בחיי האדם הדתי בעולם המודרני.

הנהלת האולפנה:
ראש האולפנה – הרב רונן בן דוד

מנהל התיכון – הרב נחמיה קרקובר
רכזת חינוך- רבקי ישראלי
 

 

פרטים כלליים